Tilsagn om midler

Beløb bevilliget

 50.000 kr.  AKA-Puljen Aalborg Kommunes Aktionsgruppe. Til idekatalog og helhedsplan med landskabsarkitekt, april 2014. Ansøgning skrevet af KystbySamrådets formand og tovholder af projektet

800.000 kr. Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i Aalborg Kommunes landdistrikt, december 2014. Ansøgning skrevet af KystbySamrådets formand og tovholder af projektet

 Efter tilsagn om midler i 2014 fra Sundheds- og Kulturforvaltningen blev en proces igangsat og flere fondsmidler søges i efterfølgende to år – dog uden store resultater. Blandt andet skrev Real Dania i deres afslag i 2015: I forhold til jeres projekt har vi bl.a. kigget på om: •Projektet har demonstrationsværdi (nyskabende), •Projektet har eller befordre arkitektonisk kvalitet, •Projektet kan skabe ny viden. Og her synes vi ikke, at projektet helt lever op til de krav”.

Derfor blev vi glade da Aalborg Kommune ved Sundheds- og Kulturforvaltningen igen begunstigede projektet med midler til etablering af en kørestolsvenlig sti og 6 bænke til gangbesværede i Kirkeskoven. Kirken donerer speciallavet sidde- og hvilepladser.

 90.000 kr. Tilgængelighedspuljen AAK til Kirkesti, som er kørestolsvenlig, februar 2016. Ansøgning skrevet af tovholder af projektet

 18.635 kr. Tilgængelighedspuljen AAK til 6 bænke efter gangbesværedes behov for hvilepladser på turen rundt i skoven, oktober 2016. Ansøgning skrevet af tovholder af projektet

 95.000 eks moms = 118.750 kr. Forudsat: at der anvendes egenbetaling. Tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv Friluftsrådet, april 2016. Ansøgning skrevet af Ældre-og Handicap FV konsulent med speciale i fundraising

Til markering af tre rekreative stier til fjord, skov og mose/ mark med start fra landsbytorv, medsærligt fokus på øget tilgængelighed og natur- og kulturformidling for ældre, handicappede og børn. Vi afsiger dog kr. 15.000 til shelter, da der er krav vi ikke kan honorere, fx tilmelding til Udinaturen.dk, hvor der også skal være adgang til vand og bål.

Krav til egenbetaling:  Til 50% af udgifterne til klargøring og stimarkeringsstolper, op til 40.000 kr., kortoptegning, layout og infotavler, op til 30.000 kr., bålsted og fortællersted, op til 10.000 kr., jf indsendte budget.

 

45.000 kr. AKA puljen til kraftstrøm på Bytorvet Trekanten, hvoraf vi anvender kr. 34.000 i følge regning til El og har en egenbetaling på kr. 3.400 kr./10% af bevilligede beløb. 

50.000 kr. AKA puljen til græstrimmer til vedligehold af stier / egenbetaling 10%

50.000 kr. AKA puljen til bænke/ egenbetaling. Begge ansøgninger af KystbySamrådet.

Støtteerklæringer er modtaget undervejs. Det er dog ikke udslagsgivende til at få del i midler søgt via Ældre- og Handicapforvaltningens budgetbrik og heller ikke fra A.P. Møller fonden, hvor vi søgte til etablering af et mere tidsvarende og attraktivt miljø for unge samt etablering af et ældrevenligt by- og naturmiljø.