Afslag på midler

 

Fonde hvor vi ikke lykkedes at slå igennem

I årenes løb har vi forsøgt at skaffe flere midler - og har ansøgt Fonde som har relaterede projekter eller programmer igang. Her er et oprids af de fonde vi har ANSØGT med afslag:

Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2014 ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - til projekter, som medvirker til at løse problemstillinger eller tager udfordringer op, der er aktuelle og relevante for fornyelse og forbedring af vores byer og boliger. Skrevet af to fundraisere fra FV Ældre- og Handicap samt Skole FV samt tovholder af projektet.

Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til understøttelse af de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år, 2015 - hvor vi arbejder for at få flest mulige borgere ud ved at hjælpe hinanden. Skrevet af tovholder af projektet.

Puljen til Grønne Ildsjæle for 2015, Miljøministeriet – til anlæg af miljørigtige tiltag af vandbåndet - som opfølgning på skolens projekt fra Haver til Maver med læring i haver og skolekøkken. Skrevet af tovholder af projektet.

Tilgængelighedspuljen ved Aalborg Kommune, AAK´s Handicapråd og tilgængelighedsudvalg, 2015 hvor vi fik halvdelen af ansøgte beløb til 2 stier i skoven for kørestolsbrugere samt færre midler til bænke. Skrevet af tovholder af projektet.

Real Dania, 2016 - hvor byrum og og naturen gøres tilgængelig og anvendelig for ældre, demente på plejehjem og 320 årlige kursister med behov for genoptræning/rehabilitering, og også for dagplejemødre og børnefamilier med tvillingeklapvogne og barnevogne. Skrevet af tovholder af projektet.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, 2016 - hvor vi søgte om samarbejde og midler til helhedsprojektet og fokus på unge og ældre. Skrevet af fundraiser fra FV Ældre- og Handicap samt tovholder af projektet.