Eksempel på tekst til ansøgning

 

Projektansøgning til

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Hermed fremsendes projektansøgning og invitation til deltagelse i etableringen af et mere tidssvarende og attraktivt miljø for unge samt etablering af et ældrevenligt by- og naturmiljø i Kystbysamfundet Mou ved Limfjorden. Lokalområdet er i forandring og har fokus på tiltrækning af unge for at udvikle byen. Sognets unge præst har netop deltaget i TV-udsendelse ”De unge præster”, hvilket har givet fokus på byen.

Lokalsamfundets borgere startede en forandringsproces ved kommunesammenlægningen i 2007 til Aalborg Kommune. Siden 2014 har et Partnerskab arbejdet målrettet med dataindsamling, borgermøder, samarbejde med landskabsarkitekt fra HedeDanmark og idékatalog til helhedsplan. Ansøgningen baseres på et sammenhængende helhedsprojekt med aktive, nyudviklede mødepladser for alle, som skal forbindes med ruter igennem byen til naturen. Der er fokus på ældrevenlighed, da 1/3 af de 2.549 borgerne i Mou sogn er ældre mennesker. Der er fokus på handicapvenlighed således at borgere med demenssygdom og med fysiske funktionsbegrænsninger har støtte i omgivelserne til at færdes ude. Derudover fokus på de 320 der årligt får længerevarende rehabiliterings-ophold på det landskendte Rehabiliteringscenter, som Statsministeren besøgte og præsenterede i sin åbningstale til Folketingets åbning den 01.10.2015. 

Formålet med projekt Mou - ”Udeliv på tværs af generationer, funktionsniveau og matrikler”,    er at styrke naboskaber ved at benytte hinandens grunde og remedier, og dermed skabe større sammenhold mellem lokalområdets beboere, tilflyttere og gæster. Der sættes fokus på egnens værdier og den gamle kulturhistorie, hvor traditionen er at løfte i flok og ændre på rammerne til gavn for flere. Eksempelvis har byens borgere selv samlet ind til og bygget idrætshallen og lystbådehavnen som tiltrækker turister.

Borgere, idræts-og spejderforeninger, kirke og arbejdspladser ønsker at fremtidssikre og udvikle for at unge vender tilbage til Mou efter endt uddannelse og at andre får øjnene op for Mou, som en attraktiv by, tæt på naturen og storbyen Aalborg. Flere arbejdspladser vil etableres med det kommende universitetshospital som står færdig i 2020 og boligselskabet vil få udleje de sidste tomme boliger. Der satses på at skabe fysiske, attraktive rammer til inklusion af alle borgergrupper og på at styrke tiltrækningskraften til byen med udvikling og forskønnelse af udearealer og større sammenhæng til naturen.

Der er lavet en vedligeholdelsesplan for de forskellige grønne områder i byen som dækkes af kommunal drift, byens frivillige ”Grønne hold” og KystbySamrådet. Borgerne deltager i helhedsprojektet ad hoc og i koordineringsgruppen. Her løftes i flok. Dette helhedstiltag er dog for økonomisk omfattende hvorfor Partnerskabet har valgt at kontakte A. P. Møller Fonden om økonomisk samarbejde.