Forandringer af Bytorvet TREKANTEN i Mou - fra november 2017

Designløsning fra HedeDanmark

Efter snart 3 års forarbejde ombygges Bytorvet TREKANTEN med puljemidler til Byudvikling og Forskønnelse og etablering af EL via Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltningen. Fondsmidler fra Friluftsrådet er givet til Informationstavler og Skilte rundt på ruter - hvor Bytorvet bliver udgangspunktet for turene i naturen. 

Bytorvet TREKANTEN skal byde velkommen til byens borgere, gæster og turister – og bliver et grønt opholdssted. Designet omkring pladsen er udformet som ringe i vandet i cirkulære rum med siddepladser, som er omkranset af bøgehække og let løvede træer. Stakittet fjernes.  Tre gennemgående temaer: FJORD, SKOV og MOSE går igen i designet i valg af stauder og i informationstavlen. Al materiale er udført i egetræ.

Den nye infotavle etableres med beskrivelse af ruter til fjorden ved Mou Bro, ruter til Kirkeskoven og Kommuneskoven, og ruter til Lille Vildmose.TREKANTEN FÅR ET FINT GRØNT LOOK DER INVITERER TIL SAMVÆR.Vi glæder os til det flotte resultat.

Hede Danmark skal udføre en del af arbejdet, og planlægger at påbegynde arbejdet i uge 48, men i ugerne op til vil vi nedtage stakit og klargøre arealet og etablere EL. 

For at få økonomien til at hænge sammen har det været nødvendigt at budgettere med at vi laver et par arbejdsdage, hvor vi vil plante bl.a. hæk og træer. Og til foråret planter vi stauder og til efteråret løgplanter.  Det glæder vi os til at gøre i fællesskab.

Tovholderer af renoveringen og byforskønnelsen

Egon Møldrup, formand KystbySamrådet

Lise Nevstrup Andersen, Aalborg Kommune ansat ved Rehabiliteringscenter Aalborg